top of page

Kinetic - Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Kursy   i   szkolenia    prowadzone   są    przez fizjoterapeutów, posiadających  wieloletnie  doświadczenie  zawodowe  i  dydaktyczne. Na    zajęciach praktycznych    nasi   słuchacze    bardzo dokładnie   poznają   techniki   masażu. Po  ukończeniu  kursu  i  pozytywnym  złożeniu  egzaminu  kursant otrzymuje  Dyplom  ukończenia kursu  masażu.  Dyplom  jest   w  języku   polskim   i  angielskim,  co   ułatwia naszym absolwentom zdobycie pracy poza granicami  Polski. Drugim dokumentem, który wystawiamy jest zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu, uprawniające do prowadzenia  działalności w  zakresie masażu, odpowiadającego  programowi ukończonego kursu.

 

Nasza  szkoła  zarejestrowana  jest  w  Kuratorium  Oświaty,  która  to   placówka  sprawuje  nadzór

pedagogiczny nad naszymi kursami.

Rehabilitacja - Jaremi Sciepurko
KINETIC ośrodek szkolenia zawodowego
bottom of page