top of page

Analiza sportowa ...nie tylko dla sportowców.

 

Obciążenia  treningowe  występujące  we  współczesnym  sporcie  wymagają odpowiedniego zabezpieczenia  jak  również  zwrócenia   uwagi  na  działania profilaktyczne.  Proponujemy współpracę w zakresie profilaktyki i terapii dysfunkcji układu ruchu w systemie pomocy doraźnej

i kompleksowej.

Oferujemy współpracę w zakresie:

 

 • opracowanie  ćwiczeń  profilaktycznych  tzw.  indywidualnego  wzorca  ruchowego (IWR) dla potrzeb specjalizacji ruchowej każdego zawodnika,

 • założenie dokumentacji umożliwiającej ocenę skuteczności treningu uzupełniającego,

 • bieżące monitorowanie  urazów  sportowych,

 • możliwość objęcia pakietem „assistance” zawodników klubu,

 • przeprowadzenia  szkolenia  dla  trenerów  i  instruktorów  w  zakresie profilaktyki urazów oraz biomechaniki funkcjonalnej,

 • prowadzenie i planowanie zabiegów odnowy biologicznej w cyklu rocznym,

 • planowanie  i  prowadzenie  treningów  ogólnorozwojowych  lub  kształtujących pożądane cechy  motoryczne  zależnie  od  dyscypliny  i  profilu  specjalności ruchowej zawodnika.

 

Szczegółowe  omówienie  zakresu  współpracy  zostaną  omówione  po  przyjęciu propozycji i określeniu szczegółowych potrzeb ze strony Klubu.

 

W zakresie terapii wykonujemy:

 

 • diagnostykę czynnościową układu ruchu obejmującą: statykę/postawę ciała, równowagę mięśniową, zakresy ruchów w stawach, ocenę napięcia mięśniowego, biomechanikę i fizjologie ruchu - wykorzystując testy kliniczne z obszaru rehabilitacji i medycyny manualnej.

 • zajęcia ruchowe: indywidualne i grupowe, ogólnousprawniające i specjalistyczne dla wszystkich grup wiekowych.

 • odnowę biologiczną: planowanie i prowadzenie zajęć w mikro i makrocyklu treningowym.

 • indywidualny wzorzec ruchowy: określanie preferencji i możliwości ruchowych w dla wybranych osób w wybranej specjalności ruchowej uwzględniając osobnicze nawyki ruchowe.

 • terapię schorzeń układu ruchu, urazów i kontuzji ostrych, dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych, statycznych i dynamicznych przeciążeń narządów ruchu, zaburzeń napięcia mięśniowego.

 • zajęcia relaksacyjne służące poprawie koncentracji, wypoczynku i odstresowaniu, zwiększeniu motywacji i wsparcia treningu, psychoterapii dolegliwości bólowych.

Rehabilitacja - Jaremi Sciepurko
Rehabilitacja - Jaremi Sciepurko
bottom of page