top of page

Ergonomia pracy

Zdrowa praca, aktywny powrót do pracy.

 

 • Szkolenie z zagadnień Profilaktyki Schorzeń Zawodowych i Ergonomii Stanowiska Pracy. Szkolenie połączone jest z praktycznymi warsztatami stosowania ćwiczeń profilaktycznych w domu i w miejscu pracy. Szkolimy jak zwiększyć swoją efektywność zawodową i osobistą unikając dolegliwości i urazów w wykonywanym zawodzie.

 • Badanie fizyczne  do pracy w określonym zawodzie, na określonym stanowisku pracy. Cel, to sprawdzenie i uświadomienie klientowi własnych możliwości fizycznych i aktualnych ograniczeń wykonywanej pracy. Sprawność fizyczna często jest warunkiem wykonywania pracy w określonym zawodzie. Często zaczynamy sobie zdawać z tego sprawę dopiero wtedy kiedy coś zaczyna nam w pracy sprawiać trudności. W oparciu o wyniki badania sprawności fizycznej za pomocą serii testów fizycznych, określane są realne możliwości wykonywania czynności zawodowych. Na ich podstawie i po analizie wyników wyznaczane są zalecenia dotyczące prawidłowych postaw i sposobów wykonywania pracy. To pozwala pracować bezpiecznie i wydajnie. Preferencje i możliwości ruchowe określane są jako Indywidualny Wzorzec Ruchowy.

 • Badanie sprawności fizycznej trwa ok. 3 godzin. Po 5 dniach od testów Badany i Instytucja kierująca otrzymują raport z testów określający realne możliwości do pracy na danym stanowisku. Powyższe procedury to nic innego jak dobrze nam znane Doradztwo ergonomiczne . W oparciu o analizę stanowiska pracy i czynności zawodowych, konsultant ds. ergonomii przekazuje zalecenia dotyczące prawidłowych postaw i sposobów wykonywania pracy, które pozwolą wykonywać pracę w sposób efektywny, z najmniejszym możliwym zmęczeniem fizycznym i psychicznym.

 • Dodatkową BARDZO WAZNĄ informacją jest wyznaczenie rodzaju i charakteru ćwiczeń profilaktycznych dla zachowania długoletniej sprawności zawodowej.

 • Doradztwo ergonomiczne odbywa się w siedzibie zleceniodawcy. Polega na wizycie studyjnej i obserwacji monitorowanej pracownika/stanowiska pracy i wywiadu bezpośredniego. Po wizycie studyjnej przygotowywany jest raport z dokumentacją fotograficzną i zaleceniami ergonomicznymi oraz wyposażeniem stanowiska pracownika. 

 • Data badania są ustalane indywidualnie z każdym klientem. Jesteśmy w stanie dostosować się do terminów zleceniodawcy.

 • CENNIK USŁUG (ceny brutto)

  • Badanie sprawności fizycznej dedykowane określonemu stanowisku pracy - 2450 PLN 

  • Pełna procedura pojedynczego stanowiska pracy  (audyt ergonomiczny) - 4550 PLN

  • Szkolenie/warsztaty nt. "Profilaktyka schorzeń i dysfunkcji związanych ze stanowiskiem pracy" - 2500 PLN

  • podane ceny odnoszą się do wykonywania usługi na terenie TRÓJMIASTA. 

Rehabilitacja - Jaremi Sciepurko
Rehabilitacja - Jaremi Sciepurko

Dr Jaremi Sciepurko

bottom of page